Křesťané taky nebyli svatí a obě kultury spolu mají problém od nepaměti. Dva pohledy zpět. V osmém století v rámci mírového šíření islámu, došla muslimská vojska přes Gibraltar a Pyreneje, až na území dnešní Francie, kde nedaleko města Tours se roku 732 střetla s franskou armádou. Roku 1683 stál velkovezír Kara Mustafa před Vídní. Byl poražen až  spojenými křesťanskými vojsky. V obou případech byl postup islámu vykoupen krví. Dnes se v Evropě čelem nebojuje, prostředky jsou jiné a mnohem sofistikovanější. Často se hovoří o demografickém vývoji a přelidnění původních obyvatel Evropy. Kdo se nepoučí z historie, musí si ji zopakovat...Což s neúprosnou pravidelností stále činíme.

Čech nebo Slovák...nemusím být věřící abych věděl, že křesťanství k evropským hodnotám patří a nemám s tím problém. Nejsem ani bezbožný pes, když souhlasím, že učení proroka nemá v Evropě přinejmenším tradici a nejsem jediný, kdo se ho bojí.

Dva příběhy dvou dívek. Tak mě napadá, co třeba výměna zajatců?